воскресенье, 9 ноября 2008 г.

ადამიანი და კომპიუტერი
1.პროექტის სახელი: ადამინი და კომპიუტერი


2.პროექტის მოკლე აღწერა 1-2 წინადადებით: კომპიუტერის წარმოშობის ისტორია და მისი განვითარების საფეხურები.

3.პროექტის სრული აღწერა: მოსწავლეები მოიძიებენ ინფორმაციას პირევლი კომპიუტერი.მის ისტორიული მონაცემები.შედარებას გააკეთებენ 21-ე საუკუნის კომპიუტერის გამოყენებას ძველთან.პირველი ოპერაციული სისტემა მსოფლიოში, მისი დამარსებელი,პირველი პროგრამისტი შემდგომი განვითარებები.თანამედროვე პროგრამისტები.გააკეთებენ პრეზენტაციას მოძიებულ მასალებზე.ვიდეო მასალები,ფოტოები.ფოტოებით აისახება მათი სამუშაო პროცესი.

4.მონაწილეთა ასაკი/კლასები: 14-18 წელი.მე-8,მე-9,მე10.

5.ვადები/ ხანგრძლივობა: 2 თვე.

6.პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში:დამხმარე ლიტერატურის მოძიება,კითხვარის შედგენა,მასალის მოძიება ინეტრეტის საშუალებით,მოძიებული მასალის ანალიზი,პრეზენტაცია,ელ ვერსიის შედგენა,სკოლაში გამოფენის მოწყობა.


7.მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები რაც შეიძლება შეიქმნას:
შეიძლება ბავშვებმა გააკეთონ ბუკლეტები,ვებ-გვერდები,ბლოგი,ელექტრონული ჟურნალი, აიღებენ ინტერვიუს საქართველოს სახელგანთქმულ პროგრამისტებთან,ისწავლიან ჯგუფურ მუშაობას,ურთიერთანამშრომლობას და გახდებიან კომუნიკაბელურები.

8.სარგებელი სხვებისთვის:

9.სამუშაო ენა: ქართული

10.საგნებთან საგნობრივ ჯგუფებთან/ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი:
ინფორმატიკა,იყენებს ის-ტის საშუალებებს მულტიმედიის დამუშავების საშუალებები,საპრეზენტაციო და ვებ-გვერდების რედაქტირება რომელიც მიზნად ისახავს ელექტრონულ ფორმატში ბეჭდვას.
ინგლისური ენა,კონკრეტული ამოცანების გადასაჭრელად თავს უყრის საჭირო ცოდნასა და რესურსებს.
დაწერენ თავისუფალ თემებს,რაზეც გააკეთებენ პრეზენტაციას.მოპოვებული მასალის თარგმნა ხელს შეუწყობს მოსწავლეს ენისადმი ცოდნას.

მათემატიკა პრეზენტაციის მაგალითი:სხვადასხვაგვარი ინფორმაცია ინტერნეტში,საინფორმაციი ტექნოლოგიების პროგრამული უზრუნველყოფის მომხმარებლის უფლება მოვალეობები.
ცნობილი მათემატიკოსები,თანამედროვე მათემატიკოსები და შემდგომ პროგრამისტები.მონაცემებს აგროვებენ და აანალიზებენ სხვადასხვა კლასების ერთად ქმნიან მონაცემთა ბაზას და მათემატიკურ გალერიას,რომლის სასწავლო რესურსად გამოყენებასაც პედაგოგები შეძლებენ.

11.მონაწილე სხვა სკოლებიდან: ქ.ბათუმის 16,22,3,21-საუკუნე,17 საჯარო სკოლები.

12.პროექტის ფასილიტატორის სახელი:ნინო ჭყონია

13.პროექტის ფასილიტატორის ელ.ფოსტა:chkonia.nino@gmail.com

14.პროექტის ფორუმი:ადამიანი და კომპიუტერი

15.პროექტის ვებ-გვერდი/ბლოგი:http://batmischool11.blogspot.com/

linux ოპერაციული სისტემა

ტუქსი (Tux) – ლინუქსის სიმბოლო
ლინუქსი (Linux) წარმოადგენს მრავალფუნქციონალურ მძლავრ უფასო ოპერაციულ სისტემას, რომელიც იუნიქსის (UNIX) მაგვარი ოპერაციული სისტემების ერთ-ერთ ნაირსახეობაა. ოპერაციული სისტემა UNIX შეიქმნა სამოციან წლებში, კომპანია ბელ ლაბსის (Bell Labs) (ამჟამად AT&T Bell Laboratories) მიერ.
UNIX-ის შექმნისას გათვალისწინებული იქნა მისი მულტიპლატფორუმულ ოპერაციულ სისტემად ჩამოყალიბება, ანუ უნდა ყოფილიყო შესაძლებელი მისი სხვადასხვა არქიტექტურის მანქანებზე უპრობლემოდ მუშაობა. სწორედ [...]

windows-ოპერაციული სისტემა

კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში დიდი ისტორიული ნაბიჯი გადაიდგა, როდესაც დაიწყო ფაილების ცენტრალიზებული მართვის სისტემების გამოყენება. ფაილი – ეს არის გარე მეხსიერების კონკრეტული მონაკვეთის სახელდებული ნაწილი, რომლიდანაც შეიძლება ინფორმაციის წაკითხვა და რომელშიც შეიძლება ინფორმაციის ჩაწერა
არსებობს დროებითი ფაილები რომლებიც ხშირად თავისით არ იშლებიან და გროვდებიან ვინჩესტერზე, ე.ი. ჩვენი მუშაობის პროცესში ძალაუნებურად ჩვენს დისკებზე გროვდება ნაგავი, რაც ხშირ შემთხვევაში სერიოზულ ზომებს ახწევს. მოკლედ ამ თავში ჩვენ განვიხილავთ ნაგვის მოსპობის გზებს ჩვენი კომპიუტერიდან, რაც ძალიან სასარგებლოა ჩვენი კომპიუტერისათვის და რათქმაუნდა აუცილებელი ჩვენი სისტემის ოპტიმიზირებისათვის

kubuntu

kubuntu